Case studies
Samarbete med Titanicom Tech Limited

Titanicom Tech Limited är ett globalt opererande företag som erbjuder domän, IP och nätverkstjänster, trådlösa nätverk, nätverkssäkerhet, servrar och datacenter.

Utmaning:

Uppgiften var att hitta en erfaren supporttekniker som talade flytande tyska och engelska (med målet ett team bestående av 3 personer). Företaget var nytt på den polska marknaden och okänt för kandidaterna. Utmaningen bestod både i kombinationen på färdigheter, dvs. avancerade språkkunskaper med teknisk kunskap, samt att introducera företaget på den polska arbetsmarknaden.

Samarbete:

  • Vi började med att samla information och förstå företagets behov.
  • Vi justerade jobb beskrivningarna
  • Vi föreslog en sourcing plan.
  • Vi genomförde screening och de första intervjuerna.
  • Vi gjorde språk check på kandidaterna.
  • Vi faciliterade hela rekryteringsprocessen för både kunden och kandidater..

Resultat:

Alla presenterade kandidaterna blev bjudna till nästa steg. I slutändan fick tre personer ett erbjudande, varav två accepterade omedelbart. För att ge kunden även mer stöd, guidade vi dem igenom hela processen, särskilt genom regler och förordningar av den polska arbetsmarknaden. Vi också såg till att båda parter var väl förberedda för att börja arbeta tillsammans.

Carmen Yap

Regional HR (APAC) at Titanicom Tech Limited

‘We had a great experience with Talangeo's recruitment services, and specifically with our recruitment consultant, Filip. As a multinational company without a legal entity in Poland, the recruitment process was more challenging for us, but Filip was incredibly patient and took the time to understand our needs and organization goals. Despite these challenges, Filip was able to find high-quality candidates for us.

What really stood out to us was Filip's proactive communication via LinkedIn. He kept us updated throughout the entire recruitment process, and always responded quickly to any questions or concerns we had. I would also like to recognize Magda for her exceptional professionalism and guidance in navigating Polish labor laws. As foreigners, we were initially unsure about how to set up our employment contracts in compliance with local regulations. Magda not only provided us with valuable advice and guidance, but she also went the extra mile in constructing a detailed contract template that we could use moving forward.

The expertise and willingness to help us throughout the entire process made us feel supported and confident in our employment practices. We are grateful for Magda's dedication and highly recommend her services to any other foreign companies looking to navigate Polish labor laws. Overall, we had a wonderful experience with Talangeo and highly recommend their recruitment services. Filip's dedication to finding the right candidates for our company made the process seamless and stress-free and Magda’s professionalism in the Polish labour market. Thank you, Talangeo Filip and Magda, for your exceptional service (:!