De 3 vanligaste rekryteringsutmaningarna för nystartade företag och hur man övervinner dem.
image

När ditt nystartade företag når rekryteringsfasen måste du vara förberedd. Människor som kommer att ansluta sig till din organisation i början kan vara kärnan i ditt företag och få din verksamhet att växa, men de kan också döda din organisation om du anställer fel.

De första 5-6 anställningarna är vanligtvis naturliga och anställer sig själva, men för att gå från 7 till 50 krävs en strategi, automatisering och verktyg. Här är de vanligaste rekryteringsutmaningarna och tips på hur du kan övervinna dem. 

Utmaning nr. 1: Att vara anonym på arbetsmarknaden

Lösning: Skapa ett övertygande arbetsgivarvarumärke

Rekrytering fungerar som marknadsföring. När du går in på rekryteringsmarknaden konkurrerar du med många välkända företag. Kandidater har en tendens att söka sig till de företag som de känner till. Av den anledningen är det avgörande att startups skapar ett arbetsgivarvarumärke långt innan rekryteringen börjar för att vinna arbetssökandes förtroende och uppmuntra dem att söka.

Ditt uppdrag, dina värderingar, EVP, ditt företagsliv och dina medarbetare – allt detta bör ingå i dina Employer Branding-åtgärder. Genom att upprätta en plan för hur du ska visa det och kommunicera det från början hjälper du kandidater att bli entusiastiska över att arbeta för ditt företag eftersom de får en bättre förståelse för hur det är att arbeta där.

Få kandidaterna att vänta på din rekryterings start istället för att vänta på att kandidaterna ska söka.

Utmaning nr 2: Brist på dedikerade resurser/kunskap om rekrytering.

Lösning: Skapa en strategi
icon png
Är VD eller COO rätt person att rekrytera ?

Ja, men för den sista intervjun.

Rekrytering är kostnads- och tidskrävande. 

Om du som VD har ansvar för hela rekryteringen kommer det ofta med en kostnad – du kan inte fokusera på dina egentliga arbetsuppgifter eller du kan ha svårigheter med att behålla hög kvalitet på rekryteringen på grund av brist på tid eller erfarenhet. Kvaliteten på din rekrytering är avgörande för att kunna hitta personer som kommer att bidra ditt företags utveckling.
Här finns det inget utrymme för medelmåttighet.

Du kan minska kostnaderna och tiden för rekrytering genom att välja rätt strategi för rekrytering, de mest effektiva jobbannonserna, använda verktyg och programvara som automatiserar processen och förbereda en bra candidate experience för att undvika felrekryteringar. Genom att använda rätt KPI:er som cost-per-hire eller time-to-hire kan du kontrollera hur mycket tid och pengar du spenderat för att effektivt ändra den framtida processen.

Utmaning nr 3: Risk för felrekrytering

Lösning: Börja rekryteringen med att bygga upp en strategi, en effektiv rekryteringsprocess och använda rätt verktyg.

Den genomsnittliga kostnaden för en dålig anställning är nästan 15 000 dollar!

Felaktig anställning är inte något som händer sällan. 33 % av arbetsgivare som rekryterat felaktigt säger att de visste att de inte hade rekryterings kompetens, men trodde att de kunde lära sig snabbt. 30% procent ville anställa någon snabbt och 29%  fokuserade på kandidatens färdigheter och förbisåg deras attityd. 

Det är misstag som lätt skulle kunna undvikas av ett skickligt rekryteringsteam eller en enskild, erfaren rekryterare.

Det du kan göra för att minimera risken för felaktig anställning, är följande:

Skapa en effektiv rekryteringsprocess

en strategi för att hitta kandidater, intervjufrågor som avslöjar både färdigheter och motivation/attityd. Glöm inte bort en bra kandidatupplevelse - missnöjda, avvisade kandidater kommer att berätta sina historier. Det är mycket lätt att bygga upp ett dåligt rykte när man är ett litet och okänt företag.

Välj dina verktyg

börja med ett ATS som sparar tid och hanterar GDPR-reglerna.

Optimera din process

mät din rekrytering och genomför förändringar om det behövs. Genom att planera och inse att rekrytering är en process som aldrig tar slut , kommer du också, med tiden, att engagera fler kvalificerade kandidater och undvika att anställa personer bara för att du har en deadline.