Case studies
Współpraca z Titanicom Tech Limited

Titanicom Tech Limited jest to firma działająca globalnie, oferująca usługi związane z domenami i siecią IP, sieci transmisyjne, bezprzewodowe, bezpieczeństwo sieci, serwery oraz centra danych.

Wyzwanie:

Zadanie polegało na znalezieniu doświadczonego inżyniera wsparcia technicznego z biegłą znajomością języka niemieckiego i angielskiego (Docelowo team złożony z 3 osób). Firma była nowa na polskim rynku i nieznana kandydatom. Wyzwaniem była zarówno kombinacja umiejętności, czyli zaawansowana znajomość języka z wiedzą techniczną, jak i wprowadzenie firmy na polski rynek pracy i kandydatów.

Współpraca:

  • Zaczęliśmy od zebrania informacji i zrozumienia potrzeb firmy
  • Dostosowaliśmy opisy stanowisk pracy
  • Przygotowaliśmy plan sourcingu
  • Przeprowadziliśmy pierwszą selekcję oraz wstępne rozmowy
  • Przyprowadziliśmy weryfikację językową
  • Asystowaliśmy przy koordynacji całego proces rekrutacji zarówno klientowi, jak i kandydatom.

Wynik:

Po przedstawieniu wybranych kandydatów, wszyscy zostali zaproszeni do dalszego etapu. Ostatecznie 3 osoby dostały ofertę, 2 od razu ją przyjęły. Dodatkowo przeprowadziliśmy naszego klienta przez cały proces, w szczególności przez niektóre zasady i regulacje związane z polskim rynkiem pracy oraz upewniliśmy się, że obie strony są dobrze przygotowane do rozpoczęcia współpracy.

Oto co Carmen Yap z Titanicom Tech Limited - mówi o współpracy z nami:

Carmen Yap

Regional HR (APAC) at Titanicom Tech Limited

‘We had a great experience with Talangeo's recruitment services, and specifically with our recruitment consultant, Filip. As a multinational company without a legal entity in Poland, the recruitment process was more challenging for us, but Filip was incredibly patient and took the time to understand our needs and organization goals. Despite these challenges, Filip was able to find high-quality candidates for us.

What really stood out to us was Filip's proactive communication via LinkedIn. He kept us updated throughout the entire recruitment process, and always responded quickly to any questions or concerns we had. I would also like to recognize Magda for her exceptional professionalism and guidance in navigating Polish labor laws. As foreigners, we were initially unsure about how to set up our employment contracts in compliance with local regulations. Magda not only provided us with valuable advice and guidance, but she also went the extra mile in constructing a detailed contract template that we could use moving forward.

The expertise and willingness to help us throughout the entire process made us feel supported and confident in our employment practices. We are grateful for Magda's dedication and highly recommend her services to any other foreign companies looking to navigate Polish labor laws. Overall, we had a wonderful experience with Talangeo and highly recommend their recruitment services. Filip's dedication to finding the right candidates for our company made the process seamless and stress-free and Magda’s professionalism in the Polish labour market. Thank you, Talangeo Filip and Magda, for your exceptional service (:!