Jak najlepiej oceniać kandydatów w procesie rekrutacyjnym?
Dlaczego porównywanie kandydatów miedzy soba nie działa?
Jak najlepiej oceniać kandydatów w procesie rekrutacyjnym?
Jak najlepiej oceniać kandydatów w procesie rekrutacyjnym?

Kiedy zaczynamy rekrutację najczęściej porównujemy kandydatów ze sobą. Do dalszego etapu w procesie, przechodzi ten który jest ‘’lepszy od innego’’ lub ‘’zrobił lepsze wrażenie’’.                    Takie kryteria oceny kandydatów przychodzą nam bardzo naturalnie ponieważ porównywanie jest instynktem.                                                                                                                                  Może to wydawać się skutecznym podejściem, ale w rzeczywistości nie jest to najlepszy sposób, aby wybrać najlepszych kandydatów.  

Jak w takim razie dokonywać selekcji? 

Lepszą metoda jest porównywanie każdego kandydata do standardu lub opisu stanowiska mierząc jego umiejętności i doświadczenie względem ustalonych wcześniej kryteriów.

Oto wytłumaczenie dlaczego takie podejście jest bardziej skuteczne.

Wybór kandydata lepszego niż poprzedni, ale nie najlepiej dopasowanego do stanowiska

Porównując jednego kandydata z drugim, ryzykujesz, że zapomnisz, kogo tak naprawdę szukasz zgodnie z wymaganiami stanowiska.                                                                                              Może to prowadzić do zatrudnieniu osoby, która jest lepszy niż poprzedni kandydaci, których pamiętasz, ale nie jest najlepiej dopasowana do roli.

 

Wyższe ryzyko podjęcia decyzji na podstawie uprzedzeń 

Badania pokazują, że prawie 5% decyzji o zatrudnieniu podejmowanych jest w ciągu pierwszej minuty rozmowy kwalifikacyjnej, a 25,5% decyzji o zatrudnieniu podejmowanych jest w ciągu pierwszych 5 minut.                                                                                                                            Porównując kandydatów do standardu, unikasz podejmowania decyzji o zatrudnieniu na podstawie „przeczucia”. Traktowanie wszystkich potencjalnych pracowników z uczciwością i szacunkiem jest niezbędne do podjęcia właściwych decyzji o zatrudnieniu, utrzymania pozytywnej kultury organizacyjnej firmy i wspierania różnorodności pracowników.

 

Jak porównywać kandydatów pod kątem standardu lub opisu stanowiska pracy?

Lepszym rozwiązaniem jest stworzenie standardu lub opisu stanowiska pracy, który zawiera wszystkie niezbędne obowiązki związane z daną rolą, jak również wszelkie pożądane kwalifikacje i cechy, które kandydat powinien posiadać. Następnie wykorzystaj ten dokument jako przewodnik przy ocenie. Pomoże to stworzyć taki proces, w którym każdy uczestnik otrzyma sprawiedliwą ocenę opartą na jego indywidualnych cechach i osiągnięciach, a nie na względnej pozycji w porównaniu do innych osób ubiegających się o to samo stanowisko.

Ponadto, jeśli z góry ustalisz obiektywny system punktacji – np. przyznawanie punktów na podstawie doświadczenia, umiejętności lub innych wcześniej ustalonych kryteriów – pomoże to ograniczyć wszelkie potencjalne uprzedzenia podczas oceny i upewnić się, że każdy jest oceniany jednakowo.

Wnioski:

Porównywanie kandydatów do siebie może na pierwszy rzut oka wydawać się skutecznym podejściem, ale w rzeczywistości może wpływać negatywnie przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu – nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale również z praktycznego, ponieważ uniemożliwia menedżerom uzyskanie pełnego obrazu tego, co każdy pracownik ma do zaoferowania.                                                                                                                            Najlepszą praktyką jest zawsze stworzenie z wyprzedzeniem standardu lub opisu stanowiska pracy, a następnie obiektywna ocena każdego kandydata poprzez porównanie do tych standardów.

 

Bezpośrednie porównywanie kandydatów ze sobą może prowadzić do decyzji opartych na nieświadomych uprzedzeniach, wyczuciu bądź sympatii i wpadaniu w pułapkę poszukiwania kandydata, który jest podobny do osoby przeprowadzającej rozmowę.